Đại sứ Mỹ học gói bánh tét tại Quảng Bình


Trong chuyến đi tới vùng đất Quảng Bình, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã được người dân nơi đây hướng dẫn gói những chiếc bánh tét truyền thống đón chào năm mới.
Post a Comment