Đại sứ xin chữ 'Phúc' trong chuyến du xuân đầu năm


Đoàn Đại sứ tới thăm đền Bạch Mã, đình Kim Ngân và Trung tâm Giao lưu Văn hoá phố cổ Hà Nội khi du xuân đầu năm. Một số Đại sứ còn thích thú xin chữ thầy đồ để cầu an trong năm mới.
Post a Comment