Bữa tiệc trên không trung không dành cho người yếu tim


Bàn tiệc sẽ được kéo lên lơ lửng trên không khiến ai sợ độ cao cũng thót tim đã được thực hiện ở hơn 40 quốc gia trên thế giới và hấp dẫn nhiều du khách ưa mạo hiểm.
Post a Comment