Du khách vờ cho khỉ ăn rồi tát ngã ngửa


Một du khách cao lớn vờ cho khỉ ăn, sau đó tát mạnh vào mặt khiến con vật ngã ngửa và bỏ chạy.
Post a Comment