Đền Ngọc Sơn, chùa Linh Ứng quá tải đầu năm


Các điểm du lịch tâm linh như đền Ngọc Sơn (Hà Nội), chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM) đông nghịt khách trong 2 ngày đầu năm. 
Post a Comment