Hướng dẫn viên bị bạn gái giận vì đi tour Tết


Bị người yêu giận, phải ngủ nhà kho khách sạn, nhớ nhà đến phát khóc trên xe khi đi dẫn tour Tết là những điều thường tình của các hướng dẫn viên du lịch.
Post a Comment