Khách Tây hướng dẫn cách chơi Tết ở Việt Nam


Nếu muốn nói Happy New Year một ai đó, bạn hãy nói "chúc mừng năm mới", và dịp Tết cũng là dịp vui vẻ nhất của người dân Việt Nam trong suốt một năm.
Post a Comment