Khách Tây phấn khích đón Tết cùng người Việt


Du khách nước ngoài thích thú khi hoà chung không khí đón năm mới Âm lịch tại Việt Nam. Nhiều người hào hứng học cách nói chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt.
Post a Comment