Khung cảnh đối lập ở các chùa trước và trong Tết


Từ giao thừa đến hết tháng Giêng, lượng khách hành hương khiến các ngôi chùa trở nên đông đúc, khác hẳn so với khung cảnh thanh bình trước giao thừa.
Post a Comment