Mặt tối đằng sau khu chợ trời lớn nhất thế giới ở Thái Lan


Bên cạnh hàng nghìn mặt hàng phổ biến, chợ Chatuchak còn là nơi hỗ trợ việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Post a Comment