Ngôi chùa trong MV siêu hot 'Bao giờ lấy chồng' của Bích Phương


Nàng ca sĩ 'chưa chịu lấy chồng' tung tăng đi chơi một mình ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) trong khi các bạn đồng môn dắt theo con cái.
Post a Comment