Người Trung Quốc thường mừng tuổi Tết bao nhiêu?


Trên thực tế, sự may mắn nằm ở phong bao màu đỏ, chứ không phải là số tiền bên trong nhưng người Trung Quốc thường mừng tuổi 500-2.000 tệ (1,6-6,6 triệu đồng).
Post a Comment