Thị trấn không một bóng người vẫn sáng đèn đêm


Kitsault (British Columbia, Canada) là một thị trấn bị bỏ hoang từ năm 1982 nhưng tới năm 2005 đã được một doanh nhân mua lại và thuê người chăm sóc từng ngôi nhà một khiến chúng sạch sẽ dù không ai sinh sống.
Post a Comment