Vui Tết trong 'không gian vũ trụ'


Đến với KizCiti, du khách như lạc vào vũ trụ với hàng trăm vật thể, tàu vũ trụ, đĩa bay, hành tinh trong không gian 1.000 m2 cùng nhiều trải nghiệm mới lạ.
Post a Comment