Đại sứ Mỹ kể 'trải nghiệm cả đời gặp một lần' ở Sơn Đoòng


Đại sứ Ted Osius thở hắt, toàn thân ướt sũng và tim đập thình thịch khi vượt qua đỉnh dốc thứ nhất trong số hai dốc cần qua trong hang.
Post a Comment