Ba người đàn ông chật vật kéo nữ du khách béo lên bờ


Nữ du khách không thể tự mình lên bờ do sóng to và mạnh, cô đã phải nhờ sự trợ giúp từ ba người đồng hành.
Post a Comment