Bắc Kinh đóng cửa cầu kính vì không có ai chịu trách nhiệm


Chính quyền Bắc Kinh vừa quyết định đình chỉ mọi công trình cầu đáy kính ở thành phố này bởi không có cơ quan nào chịu trách nhiệm về độ an toàn của chúng.
Post a Comment