Bạn có biết hình dáng các nước trên thế giới trông thế nào?


Nhiều du khách biết Italy có hình giống chiếc ủng, nhưng không biết chiếc ủng đó quay sang trái hay phải, nằm ngang hay dọc.
Post a Comment