Bảng hướng dẫn hài hước cho du khách không biết tiếng Nhật


Bảng hướng dẫn mới với lời giải thích bằng tiếng Anh đã được tỉnh Iwate (Nhật Bản) thực hiện như một nỗ lực khiến du khách cảm thấy được chào đón hơn.
Post a Comment