Bảo hiểm du lịch - 'bảo bối' giúp bạn an tâm hơn khi xuất ngoại


Bạn sẽ hưởng quyền lợi bảo hiểm cho tai nạn cá nhân đến 3 tỷ đồng và chi phí y tế điều trị khi đang du lịch ở nước ngoài tối đa 3,6 tỷ đồng.
Post a Comment