Bên trong công viên Disney làm thay đổi cuộc đời Kim Jong-nam


Kim Jong-nam bị trục xuất khỏi Nhật Bản khi dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh, với mong muốn thăm Disneyland Tokyo.
Post a Comment