Bộ tộc chăn nuôi tuần lộc tại châu Âu


Người Sami chăn nuôi tuần lộc để lấy thịt, lông và sừng dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Post a Comment