Cáp treo Yên Tử quá tải, du khách xếp hàng chờ hàng tiếng


Lượng khách đổ về Yên Tử trong 2 ngày cuối tuần tăng đột biến khiến các dịch vụ như trông xe, cáp treo đều quá tải, tuyến đường bộ lên chùa Đồng cũng tắc cục bộ.
Post a Comment