Cậu bé ngã ngửa vì gấu trắng lao vào cửa kính tấn công


Con gấu chồm lên, cào vào lớp kính chắn để bắt đứa trẻ. Cậu bé thích thú nhưng ngã ngửa vì giật mình.
Post a Comment