Chiếc kính bẫy du khách tại bảo tàng nghệ thuật San Francisco


Chiếc kính được một nhóm học sinh đặt xuống sàn nhà tại bảo tàng ở San Francisco, thu hút không ít du khách đứng quan sát vì nghĩ rằng nó là sự sắp đặt nghệ thuật.
Post a Comment