Cuộc sống 2 mặt của phụ nữ mại dâm ở Nhật Bản


Với số tiền lương ít ỏi không đủ sống, nhiều phụ nữ trung niên Nhật Bản đã phải lựa chọn hành nghề mại dâm để tăng thu nhập và có tiền chi trả cuộc sống gia đình.
Post a Comment