Cuộc sống Triều Tiên được thể hiện thế nào trên báo Mỹ


Thủ đô Bình Nhưỡng thanh bình với cơ sở hạ tầng phát triển được thể hiện một cách rõ nét trên báo US News của Mỹ.
Post a Comment