Du khách đau đớn vì bị cắn khi cho khỉ ăn chuối


Người đàn ông bị khỉ mẹ cắn tay vì vuốt con của nó khi tham quan rừng khỉ Sacred Monkey Forest (Bali, Indonesia).
Post a Comment