Du khách liều mạng bơi giữa dòng nước chảy xiết


Một du khách bị ngất sau khi cố tình bơi ở dòng sông Greenough, Australia đang chảy xiết, may mắn sau đó được cứu.
Post a Comment