Du khách Mỹ không bắt buộc xin visa một năm


Khách Mỹ vào Việt Nam có thể xin visa giá trị một lần với 25 USD thay vì bắt buộc visa một năm, nhiều lần với 135 USD như trước.
Post a Comment