Du khách Trung Quốc đánh nhân viên sân bay vì bị hoãn chuyến


Uống rượu say và tức giận vì bị hoãn chuyến, hai du khách Trung Quốc đã đánh một nhân viên sân bay ngay tại quầy làm thủ tục. 
Post a Comment