Du khách Trung Quốc bị nghi nuốt trộm kim cương 100.000 USD


Hai du khách Trung Quốc bị tình nghi đánh tráo đá giả và một trong hai người đã nuốt viên kim cương thật trong cuộc triển lãm ở St. Petersburg, Nga.
Post a Comment