Du khách tử nạn ở Đà Lạt đến từ Ba Lan


Du khách thiệt mạng được xác định mang quốc tịch Ba Lan, còn hướng dẫn viên tử nạn đi cùng chưa được cấp thẻ hành nghề.
Post a Comment