Du khách Đức bị bắt sau khi cố tình vào đền 'cấm'


Du khách Đức bị bắt vì tấn công tu sĩ khi cố đột nhập vào đền thờ Jagannath (Ấn Độ) ngày 26/2.
Post a Comment