Gỏi cá đãi khách quý của người Thái ở Điện Biên


Gỏi cá là món ăn trong những dịp đặc biệt, thời khắc sum họp gia đình, hoặc đón khách quý... của mỗi gia đình người Thái tỉnh Điện Biên.
Post a Comment