Hạ Long tổ chức lễ hội hoa anh đào, Điện Biên có lễ hội hoa ban


Hai lễ hội tổ chức cùng thời gian với các loài hoa đặc trưng của địa phương, tuy nhiên tại Hạ Long, sự kiện còn có thêm hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản.
Post a Comment