Hai cô gái phượt xe máy 40 tiếng Sài Gòn - Hà Nội gây tranh cãi


Hai cô gái đặt mục tiêu chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội trong 36 tiếng nhưng vì gặp mưa, bão nên hành trình kéo dài 40 tiếng.
Post a Comment