Hành trình đến nhà tù của du khách viết về sex nổi tiếng


Du khách chuyên viết về sex nổi tiếng nhất thế giới đang đấu tranh để được thả tự do tại nhà tù ở Costa Rica. Trước đó ông bị tòa tuyên án 12 năm tù.
Post a Comment