Hướng dẫn viên châu Phi bị bắt vì xuyên tạc lời du khách


Một hướng dẫn viên bản địa bị bắt vì dịch sai lời du khách nhận xét về đất nước và con người Tanzania.
Post a Comment