Hướng dẫn viên tử nạn ở Đà Lạt hoạt động chui


Du khách thiệt mạng được xác định mang quốc tịch Ba Lan, còn hướng dẫn viên tử nạn đi cùng chưa được cấp thẻ hành nghề.
Post a Comment