Khách nam bị đuổi khỏi máy bay vì không chịu ngồi cạnh phụ nữ


Nhóm hành khách Do Thái đứng chắn lối đi của máy bay vì không muốn phá vỡ nguyên tắc tôn giáo là ngồi cạnh những người phụ nữ.
Post a Comment