Khách nước ngoài không cầu khấn khi đi chùa ở Việt Nam


Theo cảm nhận của du khách, việc đi lễ chùa ở Việt Nam mang lại cảm giác thanh tịnh, bình an và họ thích ngắm vẻ đẹp chốn tâm linh.
Post a Comment