Khách sạn 5 sao nơi Nhật Hoàng ở tại Hà Nội


Khách sạn 5 sao nằm bên hồ tự nhiên lớn nhất thủ đô được chọn là nơi ở của Nhà vua và Hoàng hậu trong những ngày thăm Hà Nội.
Post a Comment