Khách Tây chăn trâu, bắt cá ở làng quê Thái Nguyên


Nhiều du khách châu Âu đến làng nhà sàn Thái Hải không ngần ngại trải nghiệm xuống hồ bắt cá, ra vườn hái rau và chăn trâu.
Post a Comment