Khách Tây phát ngán đám cưới Trung Quốc vì ăn uống quá nhiều


Người nước ngoài cho rằng tiệc cưới tại Trung Quốc luôn có quá nhiều đồ ăn, những màn chuốc rượu và mùi thuốc lá.
Post a Comment