Khách Trung Quốc xả rác ngập sân bay Hàn Quốc


Du khách Trung Quốc thường tháo gỡ bao bì hàng hóa tại chỗ sau khi mua sắm trong các cửa hàng miễn thuế của sân bay quốc tế Jeju.
Post a Comment