Làng rắn nổi tiếng Thái Lan đối mặt cuộc chiến sinh tồn


Làng rắn hổ mang đầu tiên ở Thái Lan đang đối diện nhiều thách thức do cạn kiệt nguồn thức ăn nuôi rắn.
Post a Comment