Liều xem thủy điện xả lũ, 3 du khách chết thảm


Đến xem đập thủy điện xả lũ, hai du khách người Đức đã bị sốc khi chứng kiến cảnh 3 người khác bị nước cuốn trôi.
Post a Comment