Ngôi làng không mai táng mà treo xác chết trên vách đá


Làng Sagada nằm ở phía bắc quần đảo Philippines từng có truyền thống treo quan tài của người chết.
Post a Comment