Người đàn ông bị 'trời đày' ở vườn quốc gia Kenya


"Khi tôi đến, 500 con trâu rừng đang đứng đợi nước. Chúng vây quanh tôi và bắt đầu uống nước từ vòi của xe bồn", Mwalua kể về công việc tự nguyện của anh tại vườn quốc gia.
Post a Comment